Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til de respektive sameiene, samt noen spørsmål og svar på praktiske spørsmål.

Ved nødstilfeller ring:
Brann: 110 - Politi: 112 - Helse: 113


Send mail til:

 • Styret Boretslaget
 • Styret Sameiet 2
 • Styret Burtårnet
 • Styret Parkeringssameiet

 • Webmaster NyeMajor.no
 • Spørsmål og svar

  Hva skal jeg gjøre hvis jeg har mistet nøkkelen min?
  Da skal du ta kontakt med Styret i ditt boligkompleks og be de bestille ny nøkkel til deg. Dette gjøres via OBOS og du må selv dekke kostnaden for den nye nøkkelen. Husk å send med informasjon om:

 • Leilighetsnummer/seksjonsnummer
 • Navn på eier av leiligheten
 • Nøkkelens nummer (hvis bestiller ikke har mistet alle sine nøkler)
 • Om nøkkelen skal hentes hos Låsgruppen eller sendes pr. post
 • Navn på person som evt. skal hente nøkkelen
 • Hva skal jeg gjøre hvis jeg oppdager skader på bygget?
  For å bevare bygget best mulig er det viktig at alle skader meldes inn så fort som mulig. Er skaden på fellesområdet ber vi om at du sier i fra til ditt Styret. Hvis skaden er i din leielighet må du selv kontakte håndverker. Stammer skaden fra byggetiden kan du de første 5 årene reklamere til Utbygger (NCC). Ta kontakt med Styret ditt for detaljer.

  Hva gjør jeg om jeg har hatt innbrudd i boden min?
  Meld innbruddet til politi, det forsikringsselskap som du har innboforsikringen din i og til styret. Innboforsikringen dekker tap ved tyveri fra bod og skader på bod i forbindelse med innbruddet. De aller fleste forsikringsselskap har begrensninger på utbetaling for slike skader.Sameiets ansvar begrenser seg til skader på fellesareal.

  Når er garasjeanlegget åpent?
  Åpningstiden for garasjeanlegget og sykkelheisen følger åpningstiden til XXL. (08.00-20.00).Utenfor åpningstid vil du få adgang til garasjeanlegget med nøkkel eller garasjeåpner

  Hva skal jeg gjøre hvis noen av naboene bråker?
  Alle som bor på Nye Major skal følge Husreglementene uansett om de leier eller eier. Erfaringsmessig løser dialog mange irritasjoner og det anbefales at du tar kontakt med de som bråler og forklarer situasjonen. Hjelper ikke det kan du ta kontakt med Styret ditt; husk nøyaktig tidspunkt, hvilken leielighet og en beskrivelse av hva som skjedde.

  Hva skal jeg gjøre hvis søppelsjakten er full/tett?
  Da skal du hvertfall IKKE sette fra deg søppelet utenfor sjakten (det tiltrekker seg skadedyr, lukter vondt og ser stygt ut!) Sjaktene fungerer fint så lenge det ikke presses for store poser inn i sjaktene. Bruk heller flere og mindre poser. Skulle sjaktene være tette står det containere i bunn av parken; én for papir/papp og én for restavfall (låses med husnøkkelen din)

  Ventilasjonsavtrekk på kjøkken og bad. Hvorfor støyer det? Hvorfor er avtrekket for sterkt eller svakt?
  Ventilasjonsanlegget i leiligheten din er et avtrekksystem som henter friskluft via spalteventiler i vinduene eller gjennom veggventiler. Systemet er felles for flere leiligheter. Systemet regulerer seg automatisk etter et statisk undertrykk i avtrekkskanalen for å opprettholde samme undertrykk i systemet uavhengig av hvor mange som benytter kjøkkenhetter eller dusj. Det er derfor svært viktig at samtlige spalteventiler/veggventiler (friskluftsventiler) står i åpen stilling hele året. Tilsvarende gjelder at filtere i friskluftsventiler rengjøres/skiftes regelmessig, før disse tettes av smuss.

  Hvis friskluftsventilene lukkes/stenges vil det statiske undertrykket synke, og avtrekksviften vil derfor øke turtall for å hente mer luft frem til innstilt statisk trykk er oppnådd. Dette vil medføre en betydelig økning av støy, og friskluftstilførsel (luftskift) hos de som har ventilene i åpen stilling.


  Send mail til:

 • Styret Boretslaget
 • Styret Sameiet 2
 • Styret Burtårnet
 • Styret Parkeringssameiet

 • Webmaster NyeMajor.no

 • View Larger Map