Nye Major Driftssameiet

Driftsforeningen består av representanter fra de tre blokkene på Nye Major. Driftsforeningens oppgave er å forestå drift og vedlikehold av utearealene og adminstrering av de felles tjenestene som behøves på Nye Major, f.eks. drift av varmtvannsanlegg, søppelanlegg, vektertjenester, alarmtjenester, snørydding, skjøtsel av grøntarealer m.m. De ulike eiendommene bidrar økonomisk i forhold til en brøk som baseres på eiendommenes bruttoareal.

I perioden 2016-2017 består driftsforeningen av følgende medlemmer

Simen Sjølie, styreleder (beboer i NM3) Tlf:990 43 944
Christian Venge Tollefsen, styremedlem (styreleder i NM2) Tlf 905 86 760
Kari Nilsen, styremedlem (styremedlem i NM1) E-post: Tlf 481 08 801
Arne Kjeldsen, styremedlem (styreleder NM3) E-post: Tlf 913 14 635

Som beboer i Sørkedalsveien 7-11 er du en viktig del av fellesskapet som gjør Nye Major til et godt sted å bo.


Til beboere: Husk riktig håndtering av søppel! (Les mer)